Zimlink.co.th

ข่าวสารและกิจกรรม

ตู้จ่ายบัตรดีกว่าระบบไม่จ่ายบัตรอย่างไร ?

ทุกระบบจอดรถมีความสามารถหลักไม่ต่างกันคือทำงานอัตโนมัติตั้งแต่อ่านป้ายทะเบียนรถ บันทึกวันเวลาเข้าออก คำนวณค่าจอดรถ บางระบบใช้ตู้จ่ายบัตรแต่บางระบบไม่ใช้ แล้วแบบไหนดีกว่ากัน ?

 

ระบบไม่จ่ายบัตร

ใช้ LPR Camera อ่านทะเบียนรถเป็นหลักฐานโดยคนขับไม่ต้องรับบัตรจอดรถซึ่งดูทันสมัยประหยัดค่าใช้จ่ายบัตร แต่หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบปัญหามากมาย

เพราะ LPR Camera ทุกรุ่น ไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้ถูกต้อง 100% <คลิกรายละเอียด> ในทางปฏิบัติจึงเกิดปัญหาและความเสียหายดังนี้

รถเข้า

รถสมาชิก (member) ทะเบียนรถ ช1309
- กล้องอ่านทะเบียนรถไม่ได้/อ่านเป็น ช1300 ไม้กั้นรถไม่เปิดทำให้รถติด โดยเฉพาะช่วงเช้าที่ member เข้าจอดจำนวนมาก
- กล้องอ่านเป็น ช1308 ซึ่งตรงกับ member อีกคัน ไม้กั้นรถเปิดให้เข้าจอด แต่ member จริงทะเบียน ช1308 จะเข้าจอดไม่ได้ เพราะระบบบันทึกว่าเข้าจอดแล้ว

รถผู้มาติดต่อ (visitor) ทะเบียนรถ ข1309
- กล้องอ่านเป็น ช1309 ตรงกับ member ระบบเปิดไม้กั้นรถ กลายเป็น visitor เข้าจอดในสถานะ member และทำให้ member จริงทะเบียน ช1309 เข้าจอดไม่ได้ เพราะระบบบันทึกว่าเข้าจอดแล้ว
- กล้องอ่านเป็น ข1300 ไม้กั้นรถเปิดให้เข้าจอด แต่บันทึกส่วนลดไม่ได้ เพราะเมื่อป้อนทะเบียนรถจริง ข1309 ระบบจะหาข้อมูลไม่พบเนื่องจากบันทึกเป็น ข1300
- กล้องอ่านทะเบียนรถไม่ได้ ไม้กั้นรถไม่เปิดทำให้รถติด โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีรถต่อแถวจำนวนมากตัวอย่างระบบอ่านป้ายทะเบียนรถผิด
รถออก

LPR Camera ป้อมทางออกและป้อมทางเข้าอ่านป้ายทะเบียนรถคันเดียวกัน สามารถได้ผลต่างกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของป้อมที่ไม่เหมือนกัน เช่น ตำแหน่งรถจอด มุมกล้อง สภาพแสง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปได้ทุกกรณี (เข้าอ่านถูก-ออกอ่านผิด, เข้าอ่านผิด-ออกอ่านถูก, เข้าอ่านผิด-ออกอ่านผิด) ทำให้เกิดปัญหาดังนี้

รถสมาชิก ทะเบียนรถ ช1309
- กล้องอ่านเป็น ข1309 ซึ่งตรงกับ visitor ระบบคิดค่าจอดทั้งที่เป็น member และทำให้รถจริงทะเบียน ข1309 นำรถออกไม่ได้ เพราะระบบบันทึกว่ารถออกไปแล้ว 
- กล้องอ่านทะเบียนรถไม่ได้/ได้ทะเบียนที่ไม่มีในระบบ ไม้กั้นรถไม่เปิดทำให้รถติด

 

รถผู้มาติดต่อ ทะเบียนรถ ข1309
- กล้องอ่านเป็น ช1309 ซึ่งตรงกับ member ระบบเปิดไม้กั้นรถโดยไม่คิดค่าจอด ทำให้สูญเสียรายได้ และทำให้ member จริงทะเบียน ช1309 นำรถออกไม่ได้ เพราะระบบบันทึกว่ารถออกไปแล้ว
- กล้องอ่านเป็น ข1399 ซึ่งตรงกับ visitor อีกคันระบบคิดค่าจอดตามปกติ แต่รถจริงทะเบียน ข1399 นำรถออกไม่ได้ เพราะระบบบันทึกข้อมูลว่านำรถออกไปแล้ว
- กล้องอ่านทะเบียนรถไม่ได้/ได้ทะเบียนที่ไม่มีในระบบ ระบบไม่สามารถคิดค่าจอด


ระบบต่างประเทศอ่านป้ายผิดได้เช่นกัน

ถ้า LPR Camera อ่านทะเบียนถูกต้อง 90% รถวันละ 1,000 คันจะมีรถให้ส่วนลดและคิดค่าจอดไม่ได้ 100 คันทุกวัน !

 

การชำระเงิน
ผู้ขับต้องป้อนทะเบียนรถตัวเองเมื่อชำระเงินที่ตู้ kiosk หรือ scan qr code ที่ติดตั้งตามจุด รถที่กล้องอ่านป้ายทะเบียนผิด จะชำระเงินไม่ได้ เพราะระบบค้นหาทะเบียนรถจริงไม่พบ
 
ตู้จ่ายบัตร
แม้มีค่าใช้จ่ายเรื่องบัตรจอดรถแต่ลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้ 10 ปี เช่น บัตรบาร์โค้ด บัตรคลื่นวิทยุ บัตรสมาร์ทการ์ด เมื่อคิดเฉลี่ยต่ออายุการใช้งานจะเป็นต้นทุนที่ต่ำมากแต่มีข้อดีดังนี้

- ระบบทำงานถูกต้อง 100% ทั้งการให้ส่วนลด คำนวณค่าจอดรถ ชำระเงิน เพราะการค้นหาข้อมูลจากเลขที่บัตรไม่มีข้อผิดพลาดเหมือนค้นหาจากทะเบียนรถ
- ชำระค่าจอดรถสะดวกรวดเร็ว เพียงแค่ scan qr code บนบัตรจอดรถ ไม่ต้องป้อนทะเบียนรถ (ที่อาจหาข้อมูลไม่พบ) ไม่ต้องทำป้าย qr code ติดตามจุดต่างๆให้คนขับรถเดินหาเพื่อ scan ชำระเงิน

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา