Zimlink.co.th

ข่าวสารและกิจกรรม

กรมขนส่ง เผยรถผิดกฎหมายใช้ M-Flow รวม 5 วันกว่าพันคัน

กรมการขนส่งทางบก เผยผลคุมเข้มรถป้ายแดง ป้ายชำรุดลบเลือน รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน วิ่งผ่านช่องทาง M-Flow รวม 5 วัน พบ 1,008 คัน เตือนเจ้าของรถต้องเร่งรัดดำเนินการทางทะเบียน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 หรือวงแหวนกาญจนาภิเษก (บางปะอิน-บางพลี) จำนวน 4 ด่าน ได้แก่ ด่านทับช้าง 1, 2 และ ด่านธัญบุรี 1, 2 อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สามารถเข้ามาใช้บริการ M-Flow จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก M-Flow เท่านั้น ส่วนรถป้ายแดง รถป้ายเลอะเลือนไม่ชัดเจน หรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ไม่สามารถใช้บริการ M-Flow ได้นั้น

ขบ. ได้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบรถที่เข้ามาใช้บริการ M-Flow ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ. 65 รวม 5 วัน พบว่ามีรถป้ายแดง รถป้ายเลอะเลือนไม่ชัดเจน หรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาใช้บริการ M-flow จำนวนทั้งสิ้น 1,008 คัน เป็นรถป้ายแดง 853 คัน รถป้ายทะเบียนชำรุดลบเลือน 90 คัน และรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน 65 คัน ทั้งนี้ เจ้าของรถที่ยังใช้ป้ายแดง หรือพบว่าป้ายทะเบียนรถที่ใช้เลอะเลือน ซีดจางแล้ว ควรเร่งดำเนินการทางทะเบียนและขอรับป้ายทะเบียนรถทดแทนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

นายเสกสม กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ซื้อรถใหม่ แนะนำให้นำรถมาจดทะเบียน ณ กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยเร็ว เนื่องจาก ขบ. อนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากพบการใช้ป้ายแดงปลอม เจ้าของรถจะมีความผิด ฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ตามกฎหมายอาญา มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท

ส่วนป้ายทะเบียนรถเลอะเลือน สามารถติดต่อขอทำสีป้ายทะเบียนรถใหม่ โดยยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน พร้อมหลักฐานประกอบด้วย คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถฉบับจริง กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ระหว่างนี้สามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ ดังนั้น ขอให้เจ้าของรถระมัดระวังการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา