Zimlink.co.th

ระบบควบคุมการเข้าออกโรงงาน

โรงงานทุกแห่งย่อมต้องการระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงในเรื่องการตรวจสอบผู้มาติดต่อ การเข้าออกของยานพาหนะทุกชนิดทั้งรถผู้มาติดต่อ รถพนักงาน และรถขนส่งสินค้า รวมถึงกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น มีบุคคลต้องห้ามเข้ามาในโรงงานต้องได้รับการแจ้งเตือนทันที

PARK-Factory คือระบบควบคุมการเข้าออกโรงงานที่รวมทุกระบบรักษาความปลอดภัยเป็นหนึ่งเดียว รองรับงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ผู้มาติดต่อลงทะเบียนเข้า ขับรถเข้าออกโรงงาน และลงทะเบียนออก

ลงทะเบียนเข้า

ระบบจะอ่านข้อมูลในบัตรประชาชนทั้งหมดพร้อมถ่ายภาพใบหน้าขณะลงทะเบียน (สามารถกำหนดให้ถ่ายภาพผู้ติดตามทุกคน) หากเป็นบุคคลต้องห้ามหรือใช้บัตรประชาชนปลอม ระบบจะแจ้งฝ่ายรักษาความปลอดภัยทันที

รถเข้าโรงงาน

ผู้มาติดต่อขับรถไปป้อมทางเข้าแล้วอ่าน pass card ที่ได้จากการลงทะเบียน ระบบจะบันทึกวันเวลาเข้า ถ่ายภาพรถและคนขับเป็นหลักฐานพร้อมเปิดปิดไม้กั้นรถอัตโนมัติ

รถออกโรงงาน

เมื่อ รปภ.ตรวจสอบความถูกต้องแล้วอ่าน pass card ระบบจะแสดงภาพรถและใบหน้าคนขับตอนเข้าจอดเปรียบเทียบกับภาพรถออก พร้อมบันทึกวันเวลาออก ระยะเวลาจอดรถ และเปิดปิดไม้กั้นรถอัตโนมัติ

ลงทะเบียนออก

เมื่อผู้มาติดต่อคืน pass card และ slip ระบบจะบันทึกการลงทะเบียนออกและคืนบัตรประจำตัวผู้มาติดต่อ

ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ลงทะเบียนเข้า ขับรถเข้าออกโรงงาน ลงทะเบียนออก จะเชื่อมโยงและจัดเก็บไว้ในระบบ สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น

ทราบรายละเอียดและจำนวนผู้มาติดต่อในโรงงานขณะนั้น สามารถแจ้งข้อมูลถึงรายบุคคลหรือทั้งหมดได้ทันที เช่น แจ้งรถกีดขวาง ลืมเอกสาร หรือให้รีบออกจากโรงงานเนื่องจากมีเหตุฉุกเฉิน

รับการแจ้งเตือนทันทีหากเกิดเหตุผิดปกติ เช่น ผู้มาติดต่อเป็นบุคคลต้องห้ามหรือใช้บัตรประชาชนปลอม รถขนส่งสินค้าจอดนานเกินกำหนด รถพนักงานเข้าออกนอกเวลาอนุญาต ฯลฯ
ตรวจสอบประวัติการเข้าออกของผู้มาติดต่อย้อนหลังได้อย่างต่ำ 5 ปี แสดงภาพรถและใบหน้าคนขับพร้อมข้อมูลทั้งหมดได้แก่ ข้อมูลในบัตรประชาชน (ชื่อ ที่อยู่ ภาพถ่าย ฯลฯ) ทะเบียนรถ วันเวลาเข้าออก ระยะเวลาอยู่ในโรงงาน แผนกและเจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อ
รายงานพนักงานมาสาย/กลับก่อนทั้งแบบรายละเอียดและสรุป แยกรายบุคคลหรือแผนก นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 30 รายงานละเอียดทุกแง่มุมสนับสนุนการบริหารงานทุกระดับ รวมถึงการตรวจสอบภาพถ่ายและแสดงข้อมูลในรูปกราฟ

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา